Domena dostępna wyłącznie dla osób wykonujących licencjonowane – z mocy prawa – zawody np. lekarzy, prawników.
Podczas procesu rejestracji Abonent musi podać dodatkowe dane np. zawód, numer licencji/uprawnienia, odnośnik do strony
internetowej organu nadającego upoważnienie/kopię dokumentu. Rejestr domen .PRO weryfikuje poprawność podanych danych. W przypadku negatywnej weryfikacji – wniosek rejestracyjny jest anulowany a wniesiona opłata nie jest zwracana.